Körjournalen stängd

2014-06-03
Vårt talsvarsbaserade system för körjournaler och tidrapportering har nu stängts.
Det går alltså inte längre att nå vårt talsvarssystem. Däremot kan man fortfarande komma åt eventuell information man har i systemet via Körjournalens webbplats.


Copyright 2014 OneE AB
Senast uppdaterad 2014-06-03